lægeservice

Lægeservice

Tilføjet af Jonas Jørgensen

0 reviews

Listed in Sundhed -og skønhed

Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


Lægeservice tilbyder professionel assistance til de opgaver i såvel kommunalt som privat regi, der kræver lægefaglig vurdering og rådgivning.
Lægeservice er etableret i 2009 og har i dag et tæt samarbejde med mange kommuner og forsikringsselskaber landet over. Vi tilbyder bistand indenfor en lang række områder, såvel som faste aftaleforhold, som ad hoc opgaver i situationer, hvor der er spidsbelastninger, ferie eller sygdom hos den faste lægekonsulent.

Lægeservice.dk har hovedkontor i København, men vi er altid klar til personligt fremmøde, uanset hvor i landet opgaven ligger og vi tilpasser opgaveløsningen efter den enkelte forvaltningsbehov.

KERNEKOMPETENCER
Lægeservice har siden etableringen, hvor hovedvægten af opgaverne var lægeskøn og lægefaglig rådgivning og sparring, arbejdet målrettet med at tilpasse vores kompetencer til den udvikling, som lægekonsulenternes arbejde har været igennem i de senere år. Gennem de senere år, har kravene til lægekonsulentens arbejde ændret sig markant. Lægeservice har løbende tilpasset sig de nye behov og forventninger.
Vore kerneområder er i dag

• Lægeskøn
• Den tidlige indsats ved såvel sygedagpenge sager som børnesager
• Speciallægeerklæringer
• Neuropsykologiske undersøgelser
• Kurser

Lægeservice.dk foretager lægeskøn i alle sager hvor helbredet spiller en rolle for afgørelserne. Det kan være i sager om sygedagpenge, flexjob, førtidspension, merudgifter, hjælpemidler, bilansøgninger, børn og familier, forsikringer med flere.

Vi har i samarbejde med vore faste  kunder arbejdet intenst på at udvikle lægeskønnene, så de giver det bedste grundlag for sagsbehandleren, således at sagsbehandleren får et redskab til sikre en hurtig afklaring af sagen. Lægeskønnene giver sagsbehandlerne en oversættelse af de lægelige forhold i sagen og sikrer, at sagsbehandleren ikke skal bruge unødig tid på at forstå og tolke de lægelige oplysninger i sagen. Erfaringerne viser da også, at lægeskønnene kan udgøre en meget stor tidsbesparelse for sagsbehandlerne.

I forbindelse med den nye lovgivning omkring førtidspension har vi optimeret arbejdet med ”den tidlige indsats”, så at der takket være ikke mindst lægeskøn kommer en tidlig lægelig afklaring af sagerne, således at sagsbehandlerne får mulighed for at handle på sagerne. Alt sammen til fordel for ikke mindst borgerne, som får afklaret sin sag hurtigt og undgår unødig ventetid. Indsatsen har allerede vist flotte resultater.

Tilføj din oplevelse

Venligst login eller opret bruger for at tilføje din oplevelse.

Firmaprofil - Bliv synlig på internettet

Videre til værktøjslinje